Historiske møllers venner
Fredensborg Møllelaug
Fredensborg Kommune

Højsager Mølle set fra Nord

Lidt om Højsager Mølles historie

1870 Gårdejer Jørgen Petersen fra "Lundegaard, Højsager lod møllebygger Steen fra Helsingør opføre møllen for en pris af 6.500,- kr.
         Han indsatte derpå sin søn, parcellist Jens Jørgensen, som bestyrer og møller. 

1892 Blev møllen solgt til møllersvend H. C. Petersen.

1902 Bygger H. C. Petersen en magasinbygning og en høkerforretning til møllen. 
         Møllen forsynes med klapvinger og vindrose. 
         De
r blev anskaffet en lokomobil, så møllen også kunne male korn i stille vejr. Lokomobilen blev i 1910 erstattet af en petroleumsmotor. 

I perioden 1919 til 1923 er der 3 forskellige ejere.

1923 Efter en kort periode som møllersvend overtog Hans Marius Madsen møllen
        
Han og hans familie varetog såvel mølle som høkerbutik i 37 år, en periode hvor mølleriet trivedes. 
         Der blev
installeret en dieselmotor til erstatning for petroleumsmotoren. Dieselmotoren er desværre senere fjernet. 
         (Se folder om mindestenen ved møllen) eller hør mere om møller Madsen og møllerfamilien ved en rundvisning i møllen.

1953 blev filmen 'Den Gamle Mølle På Mols' optaget i og omkring møllen. Også senere har møllen været at se i flere film – og børne-tv udsendelser.  

1959 blev møllen fredet bl.a. som følge af en stor indsats fra forfatteren Knud Rasmussen, der boede nær møllen.

1960 Møllebygger Holger Christensen, der tidligere havde værksted i Fredensborg, køber møllen. 
         Han ansatte møller Verner Overgaard Nielsen, der kom fra Hollandske Mølle i Helsingør.
         Ved møllen havde Holger Christensen et møllebyggerværksted, og foruden høkerbutikken blev der også drevet foderstofhandel.
         I årene 1972-73 blev Christensen mere og mere syg, og møllen var i meget dårlig stand. Derfor valgte han at sælge ejendommen. 
         Mølleren, Verner Overgaard Nielsen kom efterfølgende til W. Bähnke's sennopsmølle i København.

1973 møllen købes af  Bevaringsforeningen Fredensborg og denne forening gjorde et stort arbejde for at få møllen restaureret. 
         Der blev solgt postkort med tegneren Ib Andersens tegninger af møllen og møllevenner kunne få graveret på en ”kobberspån” for mindst 50 kr. for at samle penge ind          til restaureringen. Desværre blev mølleboligen og høkerbutikken også frasolgt for at skaffe midler til restaureringen
         På trods af at der samlet blev brugt 115.000 kr. og en masse frivillige arbejdstimer, var restaureringen slet ikke færdig.

1979 blev møllen derfor foræret til Fredensborg-Humlebæk kommune, som påtog sig at videreføre restaureringen med bl.a. nye sejlførende vinger og nye spåner.
        
Desværre blev de omkringliggende driftsbygninger med magasin, værksted og maskinhus m.v. som ikke var med i fredningen, revet ned. 
        
Denne proces stod på i flere år, frem til at selve møllen endelig var totalt restaureret.

1985 Nu kan møllen endelig genindvies 12.oktober som museumsmølle , og hermed blev et stykke kulturhistorie bevaret som et samlingssted for kommunens indbyggere.

Måløv Jespersen og Klaus Hækkerup

         Nogle frivillige oprettede Højsager Møllegruppe under Lokalhistorisk Forening.
        
Gruppen har, ud over opsyn med møllen, også medvirket til at lave talrige arrangementer for såvel voksne som børn.

1999  For at markere 150-året for grundloven af 1849, uddelte Folketinget 275 egetræer, der blev hentet af tre unge fra hver af landets kommuner. 
         
Den daværende Fredensborg-Humlebæk kommune valgte at plante deres eksemplar ved Højsager Mølle. 
         
Borgmester John Hemming plantede træet, og i forbindelse med plantningen blev der afholdt et stort arrangement med medvirken af bl.a. Fredensborg-Humlebæk 
          byorkester, Sletten sangkor og Fredensborg Amatørscene

2002 måtte det konstateres, at der var behov for en stor renovering, idet der bl.a. var konstateret brud på den tandkrans møllehatten hviler på. 
   
      Hele møllehatten måtte ned, en ny tandkrans støbes og lægges op og samtidig blev vindrosen restaureret med nye planker og tandhjul. 
   
      Møllegruppens frivillige stod for maling af hat og vinger, og de fortsatte med maling af møllekroppen, samt kalkning m.v., så møllen igen kunne stå fuldt restaureret
   
      i sommeren 2003.

2005 Under stormen i januar mister møllen sine vinger,
men allerede i august samme år, står møllen atter fuldt funktionsdygtig med nye vinger.

2009 kunne der af sikkerhedsmæssige årsager ikke køres med møllen, idet den ikke bremsede ordentligt ned. Persen (bremsen) blev ordnet.

2010 sprængte et gearhjul af støbejern i krøjeværket. Møllehatten tøjres for at undgå havari. Det defekte hjul blev taget ned og sendt til reparation.

spraengt-hjul.jpg (337136 byte)

2011 fik vi endelig repareret de forskellige defekter, og der blev sat centralsmøring på krøjeværket, så vi nu var klar til at køre med møllen.
        
Desværre gik det ikke som ønsket, for det viste sig, at bjælkerne i møllehatten på grund af slid, stødte på tandkransen, så hatten slet ikke kunne dreje rundt. 
        
Der blev også konstateret en svampeskade i lejet under vingeakslen og i vingerne. Hatten blev tøjret igen, og vingerne på vindrosen blev demonteret.

2012 Den 2.marts blev Fredensborg Møllelaug stiftet. Lauget er en støtteforening for de to fredede møller Højsager Mølle og Karlebo Mølle.
        
Enkelte laugsmedlemmer indgår nu som frivillige og afløser derved såvel den gamle møllegruppe ved Højsager Mølle som de frivillige fra Karlebo Lokalhistoriske
        
Forening, der havde passet på Karlebo Mølle

2012 Kommunen og forsikringen har fundet midler til en total renovering, som kan genskabe den historiske Højsager Mølle og efter aftale med Kulturstyrelsen vil møllen
        
igen få klapvinger som den havde fra 1902 og frem til ca. 1972.

2013 I
august var reparationerne gennemført og vingerne lå klar hos møllebyggeren, hvis firma stor for arbejdet. Under en efterkontrol af møllehattens funktion før
        
vingerne skulle monteres blev det opdaget, at hele møllen var skæv. Årsagen var, at den bærende konstuktion var så rådden at møllen straks måtte skilles i tre dele 
        
for ikke af vælte.

2017 Efter godt 3 års venten blev fundamentet endelig færdigrestaureret, bl.a. med helt ny fodrem og broloft. Møllekroppen og møllehatten står dog stadig på jorden.
         Vingerne venter også på at komme til møllen. 

2018 Efter at Møllelauget havde fået tilsagen om støtte fra såvel Aage og Johanne Louis-Hansen Fond som fra Augustinusfonden på samlet 800.000,- 
         skaffede Kommunen de resterende midler til, at arbejdet kunne fortsætte. 
         I efterårets og vinterens løb blev fundament, møllekrop og møllehat igen forenet, og renovering i form af udskiftning af råd-angrebne bjælker og oplægning af 
         en ny spåndækning gennemført. 

2019 Der monteres en ny kværn, vingerne bliver monteret og hele mølleværket bliver gået efter og bragt i funktionsduelig stand, så der igen kunne holdes genindvielse
         af møllen den 8.september.

 

200805